Sola

Sola 2018-11-27T14:02:25+00:00

Project Description

Arbeidet bestod i:

  • Graving
  • Legging av nytt avløpsrør
  • Montering av pumpe for spillvann
  • Tilkobling til offentlig vann og avløp